Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Refusjon sykepenger, foreldrepenger og feriepenger

Slik behandler du refusjoner fra NAV som skal redusere arbeidsgiveravgiften.

Hvilken lønnsart bruker jeg når mitt firma har fått refusjon av sykepenger eller foreldrepenger fra NAV?

Bruk lønnsarttypen «Refusjon sykepenger» til alle refusjoner som skal gi redusert arbeidsgiveravgift.

Standard lønnsart for refusjon av sykepenger er 595. Denne skal du benytte når du har mottatt sykepenger og ønsker å få beløpet fratrukket i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

Refusjon av foreldrepenger og feriepenger

Du kan bruke en lønnsart med samme lønnsarttype også når du skal rapportere inn mottatte foreldrepenger eller feriepenger av sykepenger og foreldrepenger, for på A-meldingen kun bli rapportert inn som «avgiftsfradragsbeløp». For enkelthets skyld kan du gjerne bruke lønnsart 595 til alle refusjonstypene som skal redusere arbeidsgiveravgiften.

Lønnsart for sykepenger skal angis med typen «Refusjon sykepenger».

Når skal refunderte sykepenger registreres

Vi anbefaler at du registrerer lønnsrefusjonen tidligst i samme måned som utbetalingen av lønnsrefusjonen skjer, og senest innenfor samme kalenderår.

Du kan registrere refusjonen på hvilken som helst ansatt som er registrert ansatt på det samme arbeidsstedet. Vi anbefaler at du registrerer beløpet på den rette ansatte. Den ansatte må være være aktiv, slik at registreringene for denne personen blir medtatt på A-meldingen.

Regnskapsbilag

Regnskapsbilaget blir som følger:

Lønnsrefusjonsbeløpet føres debet/kredit på kontoene som er oppgitt på lønnsarten. Påløpt og avsatt arbeidsgiveravgift på konto 5400 og 2770 reduseres forholdsmessig.

Eksempel på A-melding

Utdrag fra A-meldingen i XML-format. Legg merke til at A-meldingen ikke nevner noe om dette er sykepenger, foreldrepenger eller feriepenger.

Avstemming refusjon sykepenger

Sjekk at du har registrert og fått refundert arbeidsgiveravgiften på alle sykepenger.

Du kan ved å ta ut rapporten Refusjon arbeidsgiveravgift under Arkiv – Rapporter, skillekortet Diverse se hva som er registrert. Velg fra og med måned 1 og til og med måned 12.
Du får da en spesifikasjon som viser hvilke ansatte, hvilken måned og beløp, samt summer.