Brukermeny

Nøkkelord: Valuta/utland

0 votes
2k views

Jeg skal sende bøker til Danmark.  Kan man skrive proformafaktura i Matrix?

0 votes
2k views

Jeg har skrevet faktura til en kunde i en utenlandsk valuta. Hvordan skal jeg bokføre innbetalingen?

0 votes
3k views

Hvordan bokføres inngående faktura i utenlandsk valuta?

0 votes
2k views

Jeg prøver å legge inn IBAN og Swift-kode, men jeg finner ikke noe felt for dette.

Heller ser jeg ikke at jeg kan føre inng.fakt i f.eks. euro?

0 votes
2k views

Kan jeg skrive ut en faktura i EURO?

Showing 5 results