Brukermeny

Nøkkelord: Regnskapsrapporter

0 votes
1k views

Da jeg skrev ut omsetningsoppgaven for fjoråret, ble det automatisk laget et bilag som overfører fra Inngående 2700 og Utgående 2710 MVA saldoer til Oppgjørskonto 2740 (bilagsnummer 83). Nå har det dessverre dukket opp to ekstra bilag som må med i omsetningsoppgaven for 2015. Begge bilagene er direkteføringer på hhv. konto 2700 og 2710 (bilagsnummer 84 og 85).

Hvis jeg prøver å skrive ut en ny korrigert omsetningsoppgave for 2015, så blir bilaget med omsetningsoppgaven (nr. 83) kun justert med føringen på inngående konto 2710 (bilag 85). Hvordan får jeg justert omsetningsoppgaven (og bilag 83) med den ekstra føringen på utgående konto 2700 (bilag 84) ?

I viduet for omsetningsoppgaven finnes ikke “vis korrigert oppgave” avkrysningen. Det er kanskje naturlig fordi i nedtrekksmenyen for valg av periode har ingen av 2 måneders periodene eller årsoppgaven (som jeg bruker) noen stjerne (indikasjon på at oppgaven kan endres).

  • hi asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg trenger reskontroutskrift der alle poster på hver leverandør skal finnes.

  • Skogheim asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hvordan kan jeg ta ut hovedboksutskrift på papir og på mail?

  • Faramarz asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har avsluttet regnskapsåret i fjor for et firma. Hvordan foretar en utskrift fra det regnskapsåret ?

0 votes
3k views

Jeg ønsker å skrive ut resultatregnskapet for bare en måned. Hvordan kan jeg skrive ut resultatrapport hver måned for seg?

0 votes
2k views

Hvordan endrer jeg overskriftene og inndelingen av kontoene i kontoplanen? Overskriftene i den kontoplanen jeg bruker er fra en gammel kontoplan-mal, og vi har nå endret på hvilke kontoer som er finans og hvilke som er til overføringer. Dermed er det også behov for å endre overskiftene.

Showing 6 results