Brukermeny

Nøkkelord: Merverdiavgift

0 votes
832 views

I forbindelse med import skal vi rapportere dette for betaling av MVA og trodde da at vi skulle bruke MVA-kode 21, men, etter det vi ser så skjer det ikke noe når vi benytter denne koden.

Er det noe vi har misforstått?

0 votes
1k views

Hvordan kan Matrix brukes for forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift? Dette er aktuelt når man bare har momsfradrag for en andel av kostnadene. Eksempler kan være firmavarebil, telefon og internett som også brukes privat, eller felleskostnader i et firma som har virksomhet både innenfor og utenfor mva-loven (f.eks. driver både med undervisning/helse/kultur og avgiftspliktige konsulenttjenester).

0 votes
1k views

Føres postene automatisk i systemet (inkl øreavrunding) når jeg skriver ut Omsetningsoppgave, eller fører jeg manuelt? Hvis det ikke føres automatisk, skal jeg da føre selv før eller etter utskrift?

0 votes
2k views

Jeg har nylig anskaffet Matrix og er fortiden i gang med å legge inn bilag. Jeg har noen fakturaer som er momspliktig, som da er sendt ut før jeg anskaffet Matrix, og lurer derfor på: hvor skal jeg sette momskode 03 i bilagsføringen for at det skal bli riktig? Skal det brukes både ved utsendelse og mottak, eller kun ved den ene?

  • Jan-Erik Solheim Bjørnebo asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg skal hjelpe en klient til å bruke Matrix til litt mer enn fakturering. Hun kan jo tjene 50 000 kr før hun skal begynne å legge på mva, men hun har lagt på mva fra første faktura. Dette må vi gjøre om, er den eneste muligheten å kreditere alle fakturaene og begynne på nytt? Er kun et bilag som er registert på leverandører.

Når hun da når 50 000 kr, så skal hun kunne gå inn å huke av for MVA?

  • Jeanette Østvold asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Er det mulig å bruke en momsperiode for hele året?

Vi har blitt registrert i MVA-registeret, og må levere årsoppgave for 2014. Hvordan gjør vi dette fra Matrix? Om vi ikke kan gjøre selve eksporten til Altinn derfra, kan man i alle fall sette opp/få generert selve oppgaven?

0 votes
6k views

Jeg driver enkeltpersonforetak og har en del reisekostnader i forbindelse med et oppdrag, både mat, drikke og overnatting (kost og losji).

Kan jeg ta hva jeg ønsker i kilometergodtgjørelse og diettsatser ovenfor min kunde? Hvordan skal momsen håndteres?

0 votes
7k views

I dag er jeg ikke mvaregistrert fordi jeg ikke har passert grensen på kr 50 000 i omsetning i løpet av siste 12 måneder. Bør jeg bokføre inngående fakturaer med mva-kode 1 (fradrag for inngående avgift)? Og hva med utgående fakturaer, skal vi beregne moms på det?

Showing 8 results