Brukermeny

Nøkkelord: Konkrete bokføringsspørsmål

0 votes
1k views

Jeg har et spørsmål om regnskapsføring av reise

Vi ønsker at beløpet for reise kostnadsføres på den datoen at reisen gjennomføres. Er det rett og føre som vist i døme:

 

På datoen reisen er betalt:

10.11.2015

K 1920               – 1000

D 1720                 1000

Jeg har opprettet en ny konto

1720 Forskuddsbetalt reisekostnad

 

På datoen reisen blir gjennomført :

08.02.2016

K 1720              – 1000

D 7110                 1000

0 votes
3k views

Hvilken konto skal jeg bruke ved bokføring av avgift for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold?

 • Marina asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Eier i nystartet AS har lagt ut en del privat, som skal betales tilbake fra AS til eieren når det er nok penger på firmakonto.

Imidlertid tenkte jeg å bokføre inngående faktura fra leverandør for datakostnad D 6810 mot K 2400 (med leverandørreskontro)
og bokføring av privat betaling D 2400 mot K 2910 (gjeld til eier).

Når AS har opptjent tilstrekkelig inntekter tilbakebetales det fra AS til eier, D 2910 mot K 1920.
Blir dette riktig?

På forhånd takk for hjelpen.

 • Unikt Hjem AS asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har forstått det slik at reskontro skal registreres på leverandører. Hvordan kan jeg enkelt registrere reskontro nr på bilag som allerede er registrert?

Jeg har lest dette allerede:

http://hjelp.matrix.no/questions/question/hvordan-bokfore-via-leverandorreskontro

http://hjelp.matrix.no/questions/question/bokforing-via-leverandorreskontro

0 votes
2k views

Jeg fører regnskap for en advokat, og har et spørsmål vedrørende bokføring av klientutlegg etc. Ved betaling bokfører jeg: 2901/1920. Så fører jeg faktura: 1500/3001. (3001 er div. Utlegg avgiftspliktig og 2901 heter utlegg mva pliktig)

Når et utlegg uten mva føres. – 2900/1920. På faktura fører jeg på 1500/2900.
Her blir 2900 utnullet, men det gjør det ikke på kontoen 2901 som går mot 3001. (2900 lyder – bet utlegg for kunder ikke mva) Håper du forstår problemet og at jeg hører fra dere.

0 votes
3k views

Har spm.vedrørende husleinntekter.Fører regnskap til et lite eiendomsselskap som er ikke Mva pliktig. Lurer på hvordan jeg skal bokføre innbetaling av leieinntekter på driftskonto til bedrift. Leieboere får ikke faktura hver måned.De betaler månedsleie i henhold til husleiekontrakt.Skal jeg debitere Driftskonto/Bank og kreditere 3601 (Leieinntekter fast eiendom)? Takk.

 • Ekaterina Ivanova asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Er Matrix Økonomisystem å betrakte som kontorrekvisita? Tenker på bokføringen ..

 • Sigmund K Oswold asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hei,

Åssen fører jeg dette riktig slik at jeg får gebyrer ol. på de rette stedene til rett tid i bilagsføringen?

 • Roy Svendsen asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har nylig anskaffet Matrix og er fortiden i gang med å legge inn bilag. Jeg har noen fakturaer som er momspliktig, som da er sendt ut før jeg anskaffet Matrix, og lurer derfor på: hvor skal jeg sette momskode 03 i bilagsføringen for at det skal bli riktig? Skal det brukes både ved utsendelse og mottak, eller kun ved den ene?

 • Jan-Erik Solheim Bjørnebo asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har en regning fra strømleverandøren som ble fakturert desember i fjor, forfallsdatoen var i januar i år og regningen ble betalt i januar. Fakturaen ga også informasjon om hvor mye av regningen som utgjorde desember og hvor mye som utgjorde januar av strømutgiftene, la oss si det var 800 for januar og 1000 for desember. Hvordan skal jeg bokføre denne regningen?
PS. Regningen ble dekket av et framskutt beløp, så på regningen kommer det fram som 0 å betale.

 • Isak asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Heisann, Jeg har et enkeltpersonforetak og har bikket grensen over 50 000 ,- i omsetning i februar i 2014. Dvs at jeg da har begynt å fakture med mva. Men jeg har også søkt om å få tilbakebetalt mva for 3 foregående år, hvilket jeg har fått. (90.000)

Jeg lurer da på hvordan dette skal bilagføres og på hvilket konti. Tilbakebetalingen ble gjort i 2015, inn på bedrifts kontoen.mens mva gjelder for innkjøp gjort i 2014 og bakover.

Hvordan føres dette?
og hva med skatt for dette skal vel ikke føres slik at det kommer som et overskudd i bedriften og må skattes for? for dette er jo penger som er skattet for før.

 • Olaf asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har et enkeltpersonforetak. Kan jeg utgiftsføre eget medlemskap i et treningssenter, ca kr 6500 i året?

0 votes
2k views

Er litt usikker om jeg har ført varer vi kjøper inn for videresalg rett.

Har ført debet på post 1460.
Skal det kanskje føres på post 4300?

 • Pål Østgård asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
4k views

En kunde har betalt en regning to ganger med noen ukers mellomrom. Jeg har jo selvfølgelig tilbakeført de siste pengene tilbake til kundens konto. Det er jo kommet ett beløp 2700kr inn på bank konto og ett tilsvarende beløp er gått ut av konto.

Hvordan fører jeg dette i regnskapet?

 

 • Olaf asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Jeg driver enkeltpersonforetak. Hvilket kontonumer skal brukes når jeg har kjøpt noe til bedriften, men betalt med kort eller kontant fra min private konto (ikke firma kontoen)?

Jeg skal sikkert bruke 2060. Men jeg har brukt 2050 annen egenkapital. blir det feil? Ser at den kontoen øker, hva vil det ha å si for skatt og andre ting som eventuelt blir feil?

Hvis det er feil å bruke 2050, hva gjør jeg da med alle bilagene jeg har registrert feil? (i år i fjor og forfjor). Dette er nok en feil som er gjort fra dag en, hvis det er feil da.

 • Olaf asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
8k views

Skytterlaget har tatt opp ett lån på kr 200.000,- til innkjøp av elektroniske skiver. Hvordan eller hvor skal jeg føre det beløpet som kom inn på konto dvs kr. 196500,- differansen på kr 3.500,- var omkostninger.

 • Kirkenes Skytterlag asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
7k views

Vi har leaset en bil over 36 måneder. I den forbindelse skal vi betale et månedlig beløp pluss et kontantbeløp på kr 41 000 inkl. mva i forbindelse med etableringen. Hvordan skal kontantbeløpet bokføres?

0 votes
11k views

Hvordan bokfører jeg uttak av varer til eget forbruk i Matrix? Jeg har også tatt ut varer som jeg har gitt i gave (eller reklame) til familie og venner. Hvordan putter jeg dette inn i regnskapet? Må jeg skrive faktura for dette?

 • Anine Cornelius Løvdal asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Hvordan kan jeg enklest bokføre inngående fakturaer og betalinger via leverandørreskontro?

0 votes
5k views

En vare ble borte i Posten på vei til kunden. Posten erstattet den bortkomne pakken med dens verdi minus MVA. De sier pga. MVA kan trekkes fra i mitt regnskap. Kunden betalte fakturaen som ble laget til første sending.
Hvordan fører jeg erstatningen som jeg fikk fra Posten? Lager jeg en faktura mot posten? Eller lager jeg bare ett bilag mot det beløpet som er kommet inn på bankkontoen?

Det er og feil i varelager, har ikke registrert ut sending nr.2 til kunden. (for mye på lager i Matrix)

Vennligst sett opp kontoer som skal brukes og hvordan.

 • Olaf asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
4k views

Jeg driver enkeltpersonforetak og har en del reisekostnader i forbindelse med et oppdrag, både mat, drikke og overnatting (kost og losji).

Hva kan jeg kostnadsføre i mitt eget regnskap?

0 votes
9k views

Hvordan skal jeg bokføre dette? Det er snakk om varer for videresalg.

Bilag 1: Varene jeg kjøpte (betalte med kort)

Bilag 2: Frakt, toll og moms (faktura)

Bilag 3: Betalt faktura som var bilag nr 2

«bilag» 4: Toll deklarsjon. Fikk følgende beskjed «For firmakunder: Ta vare på denne deklarasjonen – du vil trenge den som et bilag til regnskapet ditt»

Hvordan skal jeg bokføre dette?

Setter stor pris på svar.

EDIT: Er ikke registrert i mva registeret enda.

 • RS asked 5 år ago
 • last active 2 år ago
0 votes
3k views

Jeg fører regnskapet for et aksjeselskap. Hvordan bokfører jeg restskatt eller tilbakebetaling av skatt?

0 votes
2k views

Jeg driver enkeltpersonforetak og har kjøpt bil. Faktura for bilen har dato før betaling og utlevering av bilen så jeg fører det enkelt som et bilag med reskontro, på betalingsdagen. Kjøpesummen er kr 325000,- og herav er mva kr 57.396,-

 

Beløpet blir da litt vel drøy å føre mot D 2400 og K 1920.

Som jeg har forstått dette skal vel konto 1230 føres med bilens Brutto pris, for videre årlig avskrivning, eller har jeg misforstått med hensyn til hva bilen verdi skal stå oppført med i konto 1230?
Skal verdien her kun føres med bilens pris -mva så skal jo saken være grei.

Har dere en enkel løsning til meg her?

0 votes
4k views

Jeg glemte å betale en leverandør og fikk inkasso på dette. Jeg betalte fakturabeløpet på kr 2500 direkte til leverandøren, og fikk da en sluttfaktura fra inkassobyrået på sakskostnader med totalt 1543 kr.

Antar at jeg må føre originalbilaget for seg selv, og deretter inkasso-biten i et eget bilag. Men hvordan?

0 votes
3k views

Jeg bruker Klarna som betalingsalternativ på nettet. Dvs at de tar x% av salget pluss fast månedsgebyr på kr 399,-. Når jeg får en faktura på 399,- for månedsavgiften, hvordan fører jeg denne i regnskapet egentlig?

0 votes
3k views

Jeg selger et homøopatimiddel som jeg lager selv. Dvs jeg kjøper inn tomme pipettflasker. Flaskene koster noen kroner pr stk, jeg lager homøopatimiddel i flaskene, og selger de for 50 kroner pr stk. Det jeg lurer på er for det første hvilken konto jeg kan kostnadsføre kjøpet av disse flaskene, og om disse midlene går under momskode 15% som ved kosttilskudd.

0 votes
2k views

Jeg forhåndsbetalte en faktura på kr 130 000 kroner for en kontormaskin. Deretter kom fakturaen med tilsvarende beløp. Noen dager senere fikk jeg beskjed om at jeg var blitt fakturert for mye. De sendte meg en ny faktura med riktig beløp, kr 117 985, og en kreditnota på kr 130 000. Hvordan føre dette?

0 votes
5k views
0 votes
6k views

Jeg har kjøpt programvare fra USA levert over nettet, og der har jeg ikke blitt krevet moms, men det skal vel føres i momsoppgaven uansett. Lurer også på hvordan det best håndteres i Matrix.

0 votes
4k views

Siden mva ikke blir beregnet før innførsel krever jo det en litt spesiell føring av bilaget. 


Tenke jeg skulle løse det ved å opprette en egen mva-kode  for kjøp i utlandet. Denne koden beregner ikke merverdiavgift, men danner grunnlag for at kjøp fra utlandet i en periode kan spesifiseres og avstemmes mot fradragsført innførselsmerverdiavgift i samme periode.

Lar dette seg gjøre i Matrix? Eller har dere andre forslag?

0 votes
7k views

I dag er jeg ikke mvaregistrert fordi jeg ikke har passert grensen på kr 50 000 i omsetning i løpet av siste 12 måneder. Bør jeg bokføre inngående fakturaer med mva-kode 1 (fradrag for inngående avgift)? Og hva med utgående fakturaer, skal vi beregne moms på det?

0 votes
3k views

Jeg har betalt kr 11000 til en leverandør via deres inkassobyrå. Opprinnelig var beløpet høyere, men jeg har fått til en avslutningssum på disse 11000.

Kravet gjaldt fraktutlegg og mva-utlegg fra en fraktleverandør. Skal jeg føre bilaget med

D: 4060
K: 2400-(levnr)

D:2400-(levnr)
K: 1920

med MVA kode 1?

0 votes
2k views

Hvordan bokføres tap på fordringer?

0 votes
2k views

Jeg har egentlig ikke et varelager, fordi jeg har kontor sammen med en som har en liten “butikk” med kosttilskudd på kontoret. Jeg kan selge kosttilskudd fra butikken med fortjeneste. Dermed har jeg ikke noe varelager, fordi innkjøp og salg skjer på samme tid.   Jeg fører opp “vareuttak” på en lapp, og blir fakturert for det jeg tar ut av butikken i ettertid. Bør fakturaen spesifisere hvilket kosttilskudd det gjelder og innkjøpspris på hvert kosttilskudd. Må han legge til moms på dette salget til meg? (Han er momspliktig). Jeg slår jo inn salg av tjeneste og produkt i ett. Hvordan føre alt dette med kjøp og salg av kosttilskuddene?

0 votes
2k views

Siden jeg betaler en del fra min privatkonto (betaling med kort), og ikke fra firmakonto, bør jeg printe ut månedsutskrift fra privatkonto og arkivere sammen med betalingsbilagene?

0 votes
3k views

Hva blir inntektsbilaget ved kontant salg over betalingsterminal? Blir bokføringen 1920/3200, og det er det? Skal dette bilaget skrives ut fra Matrix programmet, og henge på blåkopi av kvittering og kvittering fra betalingsterminal.

Kan jeg føre alt salg i løpet av en dag på ett bilag, og legge ved dags-avstemmingen av betalingsterminalen? Hva skal arkives og hvordan?

Showing 38 results