Brukermeny

Nøkkelord: Gode regnskapsrutiner

0 votes
5k views

Jeg har fått beskjed om viktigheten av å bruke saldobalanse hver mnd for å holde oversikt mellom regnskap og bank. når jeg nå går inn for å skrive ut saldobalanse for regnskapet og jeg legger inn pr. 31.01.2014 osv, kommer det fremdels frem saldobalanse pr ddags dato. Riktignok står det skrevet saldobalanse pr 31.01.2014 øverst på siden, men regnskapstallene regulerer seg ikke. Hva skal jeg gjøre for å få de riktige regnskapstallene frem?

  • Ellen asked 5 år ago
  • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Spiller rekkefølgen på bokføringen noen rolle? Kan bilag 1 være 6800/2400 og bilag 5 være selve betalingen 2400/2060?

0 votes
3k views

Skal alle bilag som bokføres skrives ut og arkiveres etter bilagsnummer? Ta for eksempel en betaling av faktura via bank (reskontro/bankinnskudd). Må dette bilaget skrives ut fra Matrix programmet og arkiveres?

0 votes
2k views

Jeg er ikke momspliktig for tjenestene jeg yter (alternativ behandling), men jeg selger noen kosttilskudd som jeg kan bli momspliktig for, dvs hvis salget overstiger over 50 000. Når det gjelder bokføring av inntekter, bør jeg skille salg av tjeneste (behandling) og salg av kosttilskudd nå i startfasen. Kan/Bør dette skilles på selve betalingsterminalen? Bør det skilles på kvitteringen? Hvordan holde rede på dette? Eller kan jeg ta alt i en sum og inntektsføre det samlet under momsfritt salg?

0 votes
3k views

Hvordan er det optimale for å registrere alle utbetalinger via leverandørregister? Vil helst unngå dobbeltføring med først å registrere bilaget som lev.gjeld for så å registrere bilaget på nytt når det er betalt. Blir dobbelt sett med papir + dobbel føring. Kan det ordnes på samme bilag på en smidig måte?

Showing 5 results