Brukermeny

Nøkkelord: Forening

0 votes
1k views

Vi driver en forening som arrangerer bygdedag som avvikles i slutten av juni hvert år. Er det nødvendig å periodisere regnskapet for hver måned? Vi skal jo ikke levere MVA-oppgave. Det er kanskje andre grunner for å gjøre dette?

0 votes
2k views

Vi har fast givertjeneste og ønsker å få laget en oversikt vi enkelt kan bruke for innrapportering til skattemyndighetene. Samtidig vil vi ikke at det skal komme fram på regnskapsoversikter til andre enn regnskapsfører og daglig leder. Hva er beste måte å gjøre dette på?

0 votes
2k views

Jeg ønsker å holde oversikt over medlemmene våre i Matrix. Herunder:

  • Oversikt over medlemmer og hva slags medlemstype
  • Utfakturering av kontingenter
0 votes
2k views

Jeg har et nytt regnskap hvor regnskapsåret går fra november til oktober neste år. Hvordan setter jeg opp dette riktig i Matrix?

0 votes
3k views

Kan man importere regnskapsdata fra Mamut daTax regnskapsprogram og inn i Matrix? Har ennå ikke begynt å føre regnskapet, så jeg kan starte på “blanke ark”.

Jeg har forsøkt å importere medlemsregisteret vårt i Matrix ved hjelp av funksjonen “importer kunder og leverandører”, men medlemmene dukker ikke opp i listen over hverken kunder eller leverandører, kun når jeg lister ut reskontroer. Klarer heller ikke å slå opp i disse under bilagsregistrering. Hvordan fungerer egentlig dette?

  • Hans-Martin Fisknæs asked 5 år ago
  • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Hvordan kan jeg fakturere en hel gruppe av kunder/medlemmer? Alle personene i gruppen skal faktureres med like beløp, typisk medlemskontingent etc.

Showing 6 results