Brukermeny

Utskrift av resultatregnskapet måned for måned

0
0

Jeg ønsker å skrive ut resultatregnskapet for bare en måned. Hvordan kan jeg skrive ut resultatrapport hver måned for seg?

  • You must to post comments
0
0

Gå til knappen “Resultat” på knapperaden. Velg “Pr måned” og den aktuelle måneden:

 

Hvis du ønsker resultatrapporten med hver måned i hver sine kolonner, så kan du gå til Utskrifter | Resultat og budsjett | Resultatregnskap. Velg periodisk og øvrige innstillinger.

 

Slik ser rapporten ut:

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.