Brukermeny

Tilbakebetalt MVA

0
0

Heisann, Jeg har et enkeltpersonforetak og har bikket grensen over 50 000 ,- i omsetning i februar i 2014. Dvs at jeg da har begynt å fakture med mva. Men jeg har også søkt om å få tilbakebetalt mva for 3 foregående år, hvilket jeg har fått. (90.000)

Jeg lurer da på hvordan dette skal bilagføres og på hvilket konti. Tilbakebetalingen ble gjort i 2015, inn på bedrifts kontoen.mens mva gjelder for innkjøp gjort i 2014 og bakover.

Hvordan føres dette?
og hva med skatt for dette skal vel ikke føres slik at det kommer som et overskudd i bedriften og må skattes for? for dette er jo penger som er skattet for før.

  • You must to post comments
0
0

Normalt vil vi anbefale at kostnader før registreringstidspunktet i merverdiavgiftsregisteret bokføres på vanlig måte fortløpende, med momskode 1 for inngående moms. Når man så skriver momsoppgaven i Matrix, så vil beløpet til gode stå på debet konto 2740 oppgjørskonto merverdiavgift, og mottatt betaling føres da debet 1920 / Kredit 2740.

Hvis det ikke har blitt gjort slik i ditt tilfelle, så må vi gjøre det på annen måte. Hvis du i stedet har bokført kostnadene uten å ha trukket i fra merverdiavgift, så skal egentlig det beløpet du har fått tilbake bli fordelt ut på de kontoene hvor du har bokført kostnadene. Hvis f.eks. kr 60000 av momsbeløpet gjelder kjøp av utstyr som er bokført på konto 1200 maskiner og anlegg, og kr 30 000 gjelder varekjøp, så kan du på regnskapsåret 2014 bokføre:

Debet

Konto mva-kode Beløp
1710 Fordring tilbakegående mva 0 90000
1200 maskiner og anlegg 0 -60000
4300 Varekjøp 0 -30000

Vilkår for tilbakegående avgiftsoppgjør:

  • Anskaffelsene må ha direkte sammenheng med senere omsetning i avgiftsregistrert virksomhet.
  • Anskaffelsene må ikke være videresolgt før registreringen.
  • Anskaffelsene må tidligst være foretatt tre år før registrering, eller tre år før fremsetting av kravet dersom dette skjer etter registrering.
  • Kravet må fremsettes senest tre år etter anskaffelsesterminen.

Fra 1. januar 2015 kan virksomheten kreve tilbakegående avgiftsoppgjør gjennom innsending av omsetningsoppgaven. Det stilles ikke lengre krav til annen formell søknad.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.