Brukermeny

Sum kredit er større enn bilagsbeløp

0
0

Skyttar har betalt for ladekomponentar.
Eg startar med konto1920 og summen skyttar har betalt inn.
Deretter skriv eg 3110, salg ammunisjon, og summen før det er trekt frå subsidie/ammunisjonsbidrag, med minus framfor. Detter går ikkje Får beskjed om at kreditsum ikkje kan vere høgre enn debetsum. Tilslutt brukar eg konto 7450 og skriv inn ammunisjonsbidraget til vanleg. Då går det i null.
Dette systemet er nytt for meg i dag, så korleis gjer eg det??

 

  • Rigmor Øygarden asked 5 år ago
  • last edited 5 år ago
  • You must to post comments
0
0

Feltet “Bilagsbeløp” har en mekanisme som sjekker at summen på debetsiden og kreditsiden ikke skal være ulikt det beløpet du har skrevet inn som bilagsbeløp. Når det står skrevet noe i dette feltet, så krever Matrix også at du skriver inn debetposten(e) før du skriver inn kreditpostene i bilaget.

Vi anbefaler at du ikke skriver inn noe beløp i dette feltet. (Vi kommer til å fjerne feltet etter hvert.)

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.