Brukermeny

Sum åpne poster stemmer ikke med saldo på konto

0
0

Jeg får opp melding “Sum åpne poster stemmer ikke med saldo på konto”. Hva skyldes dette ? Og hva må gjøres for å rette feilen?

  • You must to post comments
0
0

Aller først, åpne poster er pr i dag en løsning som henter ut dagens åpne poster. Man kan altså ikke hente ut åpne poster på fjoråret eller en annen tidligere periode hvis det er bokført bilag på i år.

Gå til knappen Kontospes, skriv inn kontonummer (normalt 1500 eller 2400) og reskontronummer. Ved å sette på haken for “Vis bare åpne poster”, så ser du de åpne postene, og nederst til høyre finner du summen av dem og differansen mot saldo i regnskapet:

 

Åpne poster på kunder og leverandører kan ryddes ved å fjerne haken “Vis bare åpne poster”, da finner du alle bevegelsene på kontoen. De kryssede postene er markert med stjerne bak bilagsnummeret. Du kan ta vekk eller sette på hake ved å markere linjen og trykke på henholdsvis Insert eller Delete-tastene på tastaturet. Du kan også høyreklikke for å legge til en åpen poster fra tidligere år. Eventuelle åpne poster fra fjorår som er oppgjorte, kan du slette ved å trykke på Delete når du har satt på haken for «Vis bare åpne poster».

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.