Brukermeny

Skal alle bilag som bokføres skrives ut og arkiveres etter bilagsnummer?

0
0

Skal alle bilag som bokføres skrives ut og arkiveres etter bilagsnummer? Ta for eksempel en betaling av faktura via bank (reskontro/bankinnskudd). Må dette bilaget skrives ut fra Matrix programmet og arkiveres?

  • You must to post comments
0
0

Ja, bilag må ligge i bilagsperm og sortert etter bilagsnummer. De utgående fakturaene, kreditnotaene og kontantkvitteringer kan du oppbevare elektronisk, men da må du sørge for tilfredsstillende backup. Gå inn i Vedlikehold | Innstillinger | Faktura, og på skillearket Rentenota/Pdf huker du av for at det skal lagres PDF-kopi av alle fakturaer. Dermed slipper du å skrive ut kopier til en egen perm.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.