Brukermeny

Sjablonregel for beskatning av mobiltelefon etc.

0
0

Altinn sier:

Arbeidstakere som har adgang til å disponere arbeidsgiverfinansierte
elektroniske kommunikasjonstjenester utenfor sin ordinære
arbeidssituasjon, får et fast inntektstillegg (sjablongbeløp) på 4 392
kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Jeg har et bedriftsabonnement med to telefoner hos Telenor. Min kone hjelper meg litt innimellom, og disponerer en telefon. I fjor tilbakeførte jeg for privat bruk 2 ganger sjablonbeløpet. Men tenker at dette kanskje ikke er riktig. Hva med andre EKOM-tjenester som både gjestor og familie har fordel av?

  • You must to post comments
0
0

Så lenge du har lønnsinnberettet 2*4392, en på hver av dere, så mener vi du har oppfylt kravet til innberetning. Legg forøvrig merke til at om den reelle bruttokostnaden er lavere, så er det dette lavere beløpet som skal benyttes for lønnsinnberetningen.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.