Brukermeny

Sanerte poster

0
0

Hva betyr det med sanerte poster på bilag under f.eks kundefordringer og leverandørgjeld? De blir merket med * ser jeg.

  • You must to post comments
0
0

Sanerte poster er det samme som kryssede poster, dvs. posteringer som skal gå mot hverandre. Hvis det er en åpen post på en leverandør, så vises listen over åpne poster når man har lagt inn 2400 Leverandørgjeld og deretter aktuell reskontro. For å krysse merker man aktuell post og trykker enter.

Vedlikehold av åpne poster gjøres ved å gå til knappen Kontospes. Skriv inn 2400 og aktuell leverandør. Sanerte poster er merket med stjerne (*). Hvis du vil se bare IKKE-sanerte poster, kryss av for “Vis bare åpne poster”. Du kan slå av eller på saneringen for en post ved å trykke på Delete eller Insert på tastaturet.

Helt til slutt vil vi nevne at du kan legge til åpne poster fra fjoråret ved å høyreklikke og velge “Spesifikasjon av inngående saldo”.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.