Brukermeny

Salg av gravemaskin

0
0

Jeg har solgt en gravemaskin.

Denne kjøpte jeg privat før jeg var mva-registrert og drev firma på siden av fast jobb me en helt annen næring. I ettertid startet jeg bruke denne i næring og registrerte meg i mva. Jeg har nå kjøpt en annen maskin.

Jeg har snakket med Skattekontoret, og de sier at jeg kan selge denne uten mva, men at det må inn i regnskapet siden jeg har benyttet den i næring.

Hvordan skal jeg føre billaget for salget?

Denne maskina ble aldri ført inn som eiendel i Matrix.

Det blir vel ikke rett å lage en vanlig faktura uten mva?

  • You must to post comments
0
0

Salg av både nye og brukte gravemaskiner er merverdiavgiftspliktig omsetning, jf. Merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd. Brukte gravemaskiner omfattes ikke av avgiftsfritaket i Merverdiavgiftsloven § 6-7 tredje ledd. Dette betyr at dersom gravemaskinen er blitt tatt inn i regnskapet som et driftsmiddel, så skal salget av gravemaskinen tillegges merverdiavgift. Hvis kjøperen av gravemaskinen driver avgiftspliktig virksomhet, så vil kjøper få tilsvarende merverdiavgiftsfradrag.

Du skriver at maskinen aldri er blitt bokført som driftsmiddel i regnskapet ditt. Dermed er det spørsmål om det egentlig er du privat som er selger, og egentlig ikke ditt firma. I så fall kan alle salgsinntekter holdes utenfor regnskapet, og dermed heller ikke avgiftsberegnes.

Det vil altså ikke være riktig uansett å skrive en faktura uten mva. Enten skal fakturaen være med mva (ref. første avsnitt), eller så skal det ikke skrives faktura fra firmaet i det hele tatt (ref. andre avsnitt).

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.