Brukermeny

Registrering av bilag fra OCR-fil

0
0

Nå har vi vært i gang en stund med OCR-filer til import. De første gikk noenlunde greit å importere i systemet, men så har det vært noen opphold der vi har vært mindre aktive i forhold til å hente OCR-filene i banken og deretter å importere dem. Jeg har to spørsmål som jeg ikke finner ut av:

  1. I filene fra banken ser det ut til å være et hull i august og oktober (siste gang vi lastet ned var i november) som ikke er registrert i Matrix. Det ser ut til å være to operasjoner som må til; først å importere fila i systemet, som synes å gå greit. Men for å få registrert fakturaer som betalt, synes å være et steg til, som jeg ikke finner ut hva er?
  2. Hvordan bokfører vi enklest mulig de andre bevegelsene på bankkonto- fra kontoutskrift? Er det spesielle fallgruver vi bør være oppmerksom på i en slik prosess?
  • You must to post comments
0
0
  1. Først må du gå inn i nettbanken og laste ned ocr-filene. Bankene har forskjellige løsninger. Hvis det er første gang du laster ned ocr-filen, så ligger den under “hent filer”. Hvis du skal hente en fil om igjen, så må du kanskje bestille filen og deretter hente den under hent filer, eller den er tilgjengelig i et filarkiv. Uansett må du få lastet ned de aktuelle ocr-filene til din datamaskin. Deretter skal du gå til Vedlikehold | Import av ocr-fil fra bank, og importere hver av filene, en etter en. Vi har beskrevet dette i veiledning her.
  2. Øvrige bilag bokføres normalt via knappen Bilag i knapperaden i Matrix. Innbetalinger uten kid kan bokføres ved å stå i fakturaoversikten og trykke på betalt-knappen. Forøvrig kan vi anbefale en times regnskapssupport for å få en god innkjøring via telefon og fjernstyring av datamaskinen. Ring oss eller send e-post til support@matrix.no for å avtale time.
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.