Brukermeny

Råvarer

0
1

Vi produserer og selger øl og ønsker å skille mellom råvarelager og salgs/ferdigvarelager. Hvordan kan vi føre uttak av varer fra råvarelager til produksjon? Og hvordan bør vi legge opp vareregisteret i Matrix for enkelt å kunne ta ut korrekte data for både råvarelager og salgslager – dette med tanke på rapportering til Tollvesenet etc.

  • You must to post comments
0
0

Matrix har ikke funksjonalitet knyttet til produksjonsvirksomhet. Det som finnes av aktuelle statistikker er knyttet til faktureringen. Kanskje intern fakturering kan være en mulig delvis løsning? For eksempel fakturering til “ferdiglageret”. Inne på kunden “Ferdiglager” under skillearket Diverse kan dere sette inn at denne kunden skal ha 100% rabatt.

Under Vedlikehold | Innstillinger | Faktura, skillearket Statistikk bør dere huke av for “Statistikk som viser hvilke kunder som har kjøpt en vare” og “Statistikk som viser hvilke varer som er kjøpt av en kunde”.

 

Dermed kan dere hente ut oversikt over hvilke varer en spesifikk kunde har kjøpt i år:

 

Som sagt er ikke dette alene løsningen på deres spørsmål, men vi håper det kan være til hjelp likevel.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.