Brukermeny

Periodiseringer i en frivillig forening

0
0

Vi driver en forening som arrangerer bygdedag som avvikles i slutten av juni hvert år. Er det nødvendig å periodisere regnskapet for hver måned? Vi skal jo ikke levere MVA-oppgave. Det er kanskje andre grunner for å gjøre dette?

  • You must to post comments
0
0

Periodiseringer gjør man for å vise hva som er opptjent og forbrukt i en periode, uavhengig av når man får regninga. Det er ingen grunn til at små og oversiktelige foreninger skal periodisere noe verken gjennom året eller på slutten av hvert år, særlig ikke siden deres hovedaktivitet skjer midt i året. Men dere bør likevel ha et våkent øye 31.12. Hvis dere for eksempel får et tilsagn fra kommunen om økonomisk støtte for inneværende år, men utbetalingen ikke skjer før året etter, så bør dere periodisere en slik inntekt (f.eks. debet konto 1550 til gode tilskudd, og kredit 3xxx tilskudd fra kommune). Eller hvis dere har pådratt dere en større kostnad, uten at fakturaen er mottatt, så bør dere sette av for kostnaden (f.eks. debet konto 6xxx / kredit 2960 påløpte kostnader).

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.