Brukermeny

Periodisering av utgifter

0
0

Hvordan bokfører jeg inngående faktura som jeg ønsker beløpet fordelt over x antall måneder. Eksempel: En inngående faktura på kr. 10.000,00 inkl. mva som gjelder for mai 2016 til mai 2017 (=12 måneder).

  • You must to post comments
0
0

Blant mange mulige metoder, så vil vi anbefale følgende:

1 Bokfør først fakturaen som en hvilken som helst annen faktura:

  • Bilagsdato = Fakturadato
  • Kredit 2400 leverandørgjeld, kr 10000
  • Debet kostnadskonto, momskode 1 (hvis aktuelt).

2 Hvis beløpet er uvesentlig for perioderegnskapene, så vil det være tilstrekkelig å periodisere beløpet pr 31.12. I ditt eksempel er det 5/12-deler som skal balanseføres, altså 10000/1,25/12*5 = 3333. Det kan føres slik:

  • Kredit kostnadskonto, mva-kode 0, kr 3333
  • Debet 1700 Forskuddsbetalte kostnader, kr 3333

3 Neste år må du tilbakeføre periodiseringen slik:

  • Debet kostnadskonto, mva-kode 0, kr 3333
  • Kredit 1700 Forskuddsbetalte kostnader, kr 3333

Hvis du ønsker å periodisere kostnaden hver eneste måned, så må du øke beløpet tilsvarende i punkt 2, og tilbakeføringen under punkt 3 gjøres i hver måned med 1/12 av opprinnelig fakturasum.

Se andre spørsmål om periodiseringer her.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.