Brukermeny

Periodisering av reisekostnader

0
0

Jeg har et spørsmål om regnskapsføring av reise

Vi ønsker at beløpet for reise kostnadsføres på den datoen at reisen gjennomføres. Er det rett og føre som vist i døme:

 

På datoen reisen er betalt:

10.11.2015

K 1920               – 1000

D 1720                 1000

Jeg har opprettet en ny konto

1720 Forskuddsbetalt reisekostnad

 

På datoen reisen blir gjennomført :

08.02.2016

K 1720              – 1000

D 7110                 1000

  • You must to post comments
0
0

Ja, du tenker helt riktig. Ved å gjøre slik du beskriver, så kostnadsføres reisen på det tidspunktet hvor reisen gjennomføres.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.