Brukermeny

Periodisering av regning

0
0

Jeg har en regning fra strømleverandøren som ble fakturert desember i fjor, forfallsdatoen var i januar i år og regningen ble betalt i januar. Fakturaen ga også informasjon om hvor mye av regningen som utgjorde desember og hvor mye som utgjorde januar av strømutgiftene, la oss si det var 800 for januar og 1000 for desember. Hvordan skal jeg bokføre denne regningen?
PS. Regningen ble dekket av et framskutt beløp, så på regningen kommer det fram som 0 å betale.

  • You must to post comments
0
0

Vanligvis periodiserer man ikke kostnader av så lave størrelser som det du nevner. Men hvis du likevel ønsker å gjøre det, så er det avgjørende å få balansen til å stemme med det man oppfatter som sannheten på nyttårsaften. Hvis man har bokført en inngående faktura fra strømleverandøren, og en andel gjelder neste år, så skal neste års nettokostnad (i ditt eksempel kr 800) bokføres debet konto 1700 forskuddsbetalte kostnader / kredit 6340 strøm, momskode 0. På det neste året må denne periodiseringen tilbakeføres, debet 6340-MK0 / kredit 6340-MK0.

Hvis vi har forstått deg rett, så har du allerede betalt fakturaen pga til gode beløp fra tidligere fra strømleverandøren. Det påvirker ikke periodiseringen ovenfor om fakturaen er betalt eller ikke.

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.