Brukermeny

Periodisering av inntekter utleie fast eiendom

0
0

Vi driver med utleie av hybler/rom. Jeg har et problem med fakturaer for mai. Vi fakturerte fastboende for mai, midt i april, men daterte fakturaen 1 mai, for å få inntekten inn i riktig måned. Så ble en av fakturaene kreditert, men den som laget kreditnotaen daterte den i april, enda det gjaldt fakturaen i mai. Nå stemmer ikke lenger regnskapet, siden en faktura går ut i mai, men krediteres i april. Hva kan jeg gjøre med dette? Kan vi enkelt bytte utsendingsdato på kreditnotaen, så den kommer i mai istedenfor i april? Det er ikke mva involvert, siden det gjeldet leie for leilighet.

 • You must to post comments
0
0

Her har du litt alternative fremgangsmåter:

 1. Hvis du har bokført kreditnotaen på et separat bilag i regnskapet, så kan du endre perioden på bilaget til 5 (mai).
 2. Hvis du derimot har bokført flere fakturaer/kreditnotaer på det aktuelle bilaget, så kan du slette bilaget i bilagsoversikten hvis dette er det siste bilaget (man kan slette siste bilag). Deretter kan du bokføre fakturaene på nytt, men denne gangen sørg for å bokføre kreditnotaen separat, og deretter kan du gjøre som beskrevet i punkt 1 ovenfor.
 3. Hvis det ikke lar seg gjøre å slette bilaget, så er vel det enkleste å lage et periodiseringsbilag i april med tilbakeføring i mai, som eksempelet nedenfor:
  1. Bokfør dette i april (beløp er eksempel):
   Konto Beløp
   1530 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 5000
   3600 Leieinntekter fast eiendom -5000
  2. Bokfør dette i mai:
   Konto Beløp
   1530 Opptjente, ikke fakturerte inntekter -5000
   3600 Leieinntekter fast eiendom 5000

 

 • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.