Brukermeny

Oppstartsverdier nytt regnskap enkeltpersonforetak

0
0

Jeg skal starte regnskapet for enkeltpersonforetak. For å unngå å blande hele min private økonomi inn i regnskapet, må foreta en strategisk avveining av hvilke aktiva jeg vil føre inn i regnskapet. Type: Saldo på kontanter, bankkonto, varer, , slik at dette vil stemme ved årets slutt i forhold til beholdninger (kontant, bank etc). Er det et sted i innstillinger jeg fører inn disse saldoene ?

  • jørgen westin, WESTIN TAKST asked 5 år ago
  • last edited 5 år ago
  • You must to post comments
0
0

Når du starter bokføringen i et enkeltpersonforetak, så skal du gjøre alle posteringer via knappen Bilag.

Bankkonto

Først av alt, opprett en egen bankkonto for virksomheten din. Bruk denne bankkontoen for alle innbetalinger fra kunder og eventuelt innskudd kontantsalg. Bruk kontoen for betaling av alle inngående fakturaer og lønninger. Da står det igjen stort sett bare kontantkjøp som ikke nødvendigvis betales fra firmakontoen.

På den bankkontoen du oppretter, starter du sannsynligvis med å overføre penger fra din private bankkonto. Det kan bokføres Debet 1920 bankkonto og kredit 2060 privatkonto. 2060 Privatkonto pleier vi å kalle portalen mellom deg og ditt firma.

Driftsmidler, kontorutstyr osv.

Dersom du har utstyr privat som skal brukes av firmaet ditt, så kan du selge dette inn til firmaet. Du må da lage en liste over utstyret, og verdsette det til en bruktverdi som er tilstrekkelig gunstig sett fra firmaets side. Vi pleier å si at prisen bør ligge litt under “finn.no-priser”. Dokumenter gjerne din verdsettelse med utskrifter fra finn.no for mindre poster. Hvis større eiendeler kan du innhente takst eller verdivurdering. Graden av dokumentasjon må vurderes ut fra usikkerheten i verdsettelsen på objektet. Selve bokføringen av bruktkjøpet bokføres på de aktuelle kostnadskontoer, eller hvis kjøp er på over kr 15 000 skal beløpet balanseføres på en 11xx- eller 12xx-konto.

Kontanter

Generelt anbefaler vi ikke å bruke en egen kontantkasse i virksomheten. Prøv å unngå det, med mindre du driver med kontantsalg. Hvis du likevel trenger å ha en kasse, så trenger du sannsynligvis å bruke kasseoppgjørsbok. Det kan kjøpes f.eks. her.

 

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.