Brukermeny

Ønsker å velge første bilagsnummer selv

0
0

Ved overgang fra et annet regnskapsprogram til Matrix inne i et regnskapsår, er det da mulig å starte bilagsføringen med et høyere nummer enn 1, for eksempel nr 86?

  • You must to post comments
0
0

Bilag begynner på 1 i nytt år, og man kan ikke overstyre dette. Det er ikke noe problem at man har to samme bilagsnummer i løpet av samme år. Vi anbefaler å merke permene med bilagsnummer fra-til og i tillegg hvilket regnskapssystem.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.