Brukermeny

Omsetningsoppgave korreksjon

0
0

Da jeg skrev ut omsetningsoppgaven for fjoråret, ble det automatisk laget et bilag som overfører fra Inngående 2700 og Utgående 2710 MVA saldoer til Oppgjørskonto 2740 (bilagsnummer 83). Nå har det dessverre dukket opp to ekstra bilag som må med i omsetningsoppgaven for 2015. Begge bilagene er direkteføringer på hhv. konto 2700 og 2710 (bilagsnummer 84 og 85).

Hvis jeg prøver å skrive ut en ny korrigert omsetningsoppgave for 2015, så blir bilaget med omsetningsoppgaven (nr. 83) kun justert med føringen på inngående konto 2710 (bilag 85). Hvordan får jeg justert omsetningsoppgaven (og bilag 83) med den ekstra føringen på utgående konto 2700 (bilag 84) ?

I viduet for omsetningsoppgaven finnes ikke “vis korrigert oppgave” avkrysningen. Det er kanskje naturlig fordi i nedtrekksmenyen for valg av periode har ingen av 2 måneders periodene eller årsoppgaven (som jeg bruker) noen stjerne (indikasjon på at oppgaven kan endres).

  • You must to post comments
0
0

Hvis du har skrevet nye bilag som inneholder moms, enten ved bruk av momskoder eller direkteføring på konto for inngående mva, så kan du gå til Utskrifter | Omsetningsoppgave, velge den terminen du skal sende inn og huke av for “Vis korrigert oppgave”. Da vil oppgaven endres. Trykk på utskrift, så endres det opprinnelige bilaget for bokføringen av omsetningsoppgaven.

NB! Denne funksjonaliteten krever at du har deaktivert haken for “Regnskapet skal føres periode for periode” under Vedlikehold | Innstillinger | Regnskap.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.