Brukermeny

Mva-kode for salg av fisk til fiskesalslag

0
0

Eg har kryssa av for salg av fisk med mva-sats 11,11 %. Det ligg ikkje inne kode for denne satsen. Når eg brukar gammal kode så tek systemet ikkje tala med i skattemeldinga.
Treng å få dette avklart fort!

Vh Aashild Dalen Veivåg

  • You must to post comments
0
0

For å kunne bruke momskode 17, må du krysse av for «Tillat bruk av momskode 17 for omsetning av fisk til fiskesalgslag» på siden Vedlikehold/Innstillinger/Regnskap.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.