Brukermeny

Mulighet for kjørte kilometer i timeregistrering?

0
0

Kan jeg registrere både timer og kjørte kilometer i Matrix timeregistrering?

  • Øystein Vassengen asked 5 år ago
  • last edited 5 år ago
  • You must to post comments
0
0

Nå kan du registrere timer. Du kan også lage en arbeidsart som heter f.eks. “kilometergodtgjørelse” og registrere kilometer på denne arbeidsarten. Riktignok ser dette i registreringsbildet ut som fakturerte timer, men det lar seg gjøre likevel. Du må i så fall godta at timer kan overlappe hverandre (under Vedlikehold | Innstillinger | Timeregistrering). Når du kommer til faktureringen av registrerte timer, så må du ta vekk ordet “Timer” i kolonnen Enhet.

Vi kommer til å se nærmere på en bedre løsning for kilometergodtgjørelse, registrering av diverse utlegg som skal viderefaktureres m.v. Så sjekk med oss igjen om noen måneder.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.