Brukermeny

Manglende kvittering for drivstoff

0
0

Jeg er eier av AS. Jeg har kjøpt drivstoff med firma bankkort og har glemt å ta kvitteringen 🙁 Jeg hørte at man kan be om kopi på bensinstasjonen, men jeg vet ikke om kopi blir tilstrekkelig bilag i forhold til loven.

Hvilken konto kan man bruke for å bokføre transaksjonen uten kvittering?

På forhånd takk for hjelpen!

  • You must to post comments
0
0

Merverdiavgift

Hvis du har varebil og kun benytter bilen i avgiftspliktig næring, så skulle normalt kostnaden bli bokført på konto 7000 med momskode 1. Men mva-fradraget krever at det foreligger kvittering/faktura hvor både varen og merverdiavgiften er spesifisert. Så lenge du ikke har originalkvittering eller kopi av disse, så kan du se langt etter mva-fradrag. Riktig momskode er dermed 0.

Skattefradrag

Når den mottatte dokumentasjonen ikke tilfredsstiller formkravene, må kjøper kreve ny tilfredsstillende dokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper sannsynliggjøre at utgiften likevel er reell for virksomheten. Du må derfor legge arbeid i dokumentasjonen. Hent ut kontoutskrift fra nettbanken som viser aktuelle transaksjoner, og vis til beregninger av totale drivstoffkostnader i forhold til endringer i kjørelengde på bilen etc. Hvis du mener du klarer å dokumentere sannsynlighet av drivstoffkostnadene, så kan disse bokføres debet 7000 med momskode 0.

Hvis du mener det er vanskelig å dokumentere drivstoffkostnadene, så vil det være en vurdering om kostnaden kan føres uten skattefradrag, eller om utbetalingen skal anses lønn eller føres på mellomregningskonto i balansen. En kostnadsføring uten skattefradrag kan for eksempel gjøres til debet 7795 andre kostnader ikke skattefradrag. Det er stort poeng at kontoen inneholder teksten «ikke skattefradrag», ettersom disse postene skal tilbakeføres på næringsoppgaven som ikke-skattefradragsberettigede poster.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.