Brukermeny

Leasing av bil

0
0

Vi har inngått leasingavtale for bil. Jeg er litt usikker hvordan det er med bokføringer av egenangel og månedsavgift? Jeg har lest at man kan bokføre egenandel på 1230 konto. Man må avskrive verdien over de årene man leier bilen. Blir det skattemessig riktig?

  • You must to post comments
0
0

Normalt bokfører man leasingavtale av bil som en leie. I den grad det forskuddsbetales et beløp, så fordeles denne summen ut over leasingavtalens varighet.

En slik metode kalles operasjonell leasing, og står i kontrast til finansiell leasing. Finansiell leasing blir å betrakte regnskapsmessig som et lån, med kjøp av driftsmidler. Det er det som du viser til. Bokføring av leasing som en finansiell leasing er ikke vanlig, og det beskriver vi ikke nærmere her.

Med operasjonell leasing bokføres leien på kostnadskonto 6430, med MVA-kode 1, hvis det er en varebil som benyttes kun i avgiftspliktig virksomhet. Se her egen sak om hvordan du bokfører eventuelt kontantbeløp ved inngåelse av leasingavtalen.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.