Brukermeny

Kopi av fakturaer ved oversending av fakturajournal til regnskapsfører

0
0

Hvordan kan jeg legge ved pdf-kopier av fakturaene når jeg overfører til regnskapsfører?

  • You must to post comments
0
0

1) Først må du krysse av for at det skal lages pdf-kopier når fakturaene skrives ut. Velges på Vedlikehold/Innstillinger/Faktura og siden Rentenota / Pdf

2) Velg Vedlikehold/Eksport/Fakturaliste til regnskapsfører.
Trykk knappen Egenskaper, velg epost og sett inn adressen til regnskapsfører.
Så kan du krysse av for Send med pdf-kopier av fakturaene.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.