Brukermeny

Konto for føring av rådgjevingstimar

0
0

Eg er kunde hjå dykk, og har kjøpt abonnement på økonomisystemet dykkar. Eg driv eit lite ENK, der hovudverksemda er sal av tekniske rådgjevingstenester til eit fåtal næringskundar. Eg har p.t. ingen eigen bankkonto for ENK. Eg har ingen tilsette i ENK, og arbeider altså åleine der. Eg har heller ingen planar om framtidige tilsette. Kapitial/investeringsbehov er svært lite, stort sett avgrensa til PC og kontorutstyr.

Spørsmål:
1. Kva konto (Norsk standard kontoplan, el.l.) skal eg føra utgåande faktura for rådgjevingstenester på?
2. Er det OK om eg brukar den private bankkontoen min til ENK? Eller: Bør eg oppretta ein eigen bankkonto til ENK’et?

På førehand takk for hjelpa.

  • You must to post comments
0
0

Vi anbefaler alle å bruke en egen bankkonto for virksomheten. Dette for å skape litt avstand mellom din private økonomi og firmaet ditt, og det gjør at du lettere fanger opp alle transaksjoner som har med virksomheten å gjøre. Du kan gjerne opprette den som en konto inn i samme nettbank som det du bruker privat.

Hvis du er momsregistrert og beregner 25% moms på tjenestene, så kan du for eksempel føre utgående fakturaer på konto 3000, med momskode 3. Vi anbefaler at du skriver fakturaene i Matrix på knappen Faktura. Gjør du det, så kan du stå i fakturaoversikten og trykke “Bokfør”-knappen for å få inntekten inn i regnskapet. Når betalingen kommer, så kan du trykke på “Betalt”-knappen.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.