Brukermeny

Kontering av lån og kjøp av anleggsmidler

0
0

Skytterlaget har tatt opp ett lån på kr 200.000,- til innkjøp av elektroniske skiver. Hvordan eller hvor skal jeg føre det beløpet som kom inn på konto dvs kr. 196500,- differansen på kr 3.500,- var omkostninger.

  • Kirkenes Skytterlag asked 5 år ago
  • last edited 5 år ago
  • You must to post comments
0
0

Selve låneopptaket kan føres eksempelvis slik:

2250 Langsiktig lån -200000
8170 Andre finanskostnader 3500
1920 Bank 196500

Investeringene til etableringen av elektroniske skiver skal i følge kontoplan for skytterlag føres på konto 1260 elektroniske skiver. Motkonto 2400 leverandørgjeld. (Se forøvrig hvordan man bokfører via leverandørgjeld her.)

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.