Brukermeny

Klarer jeg å føre mitt eget regnskap?

0
0

Hei, jeg har jo blitt veldig fortrolig med Matrix etter å ha brukt det til faktureringen et bilverksted som jeg drev. Men nå er verkstedet leid ut og jeg har blitt eier av aksjeselskapet som eier bygningene. Det er 6 utleieleiligheter + verkstedet. Kunne jeg vært i stand til å kjøre ett fullt regnskap på dette? Ville vært kostnadsbesparende og oversiktlig. Men er bare redd at en tar på seg for mye!

Avventer ett ærlig svar.

 • You must to post comments
0
0

Det er ingen formelle begrensninger som hindrer deg i å føre ditt eget regnskap. Men hvis du gjør betydelige feil eller regnskapet er mangelfullt så kan det medføre juridisk ansvar. Regnskapsføringen må derfor prioriteres. Om du skal føre ditt regnskap, avhenger av mange faktorer.

 

Evne og vilje?

Du må se på din egen evne og vilje til å utføre regnskapsjobben selv:

 • Ledig tid?
 • Evne til å arbeide strukturert ved en kontorpult?
 • Vilje til å innse at det kan ta lang tid før du finner den gode arbeidsmetodikken og regnskapsforståelse?
 • Åpen for å motta hjelp for å bli bedre regnskapsfører?

 

Regnskapets kompleksitet?

Kompleksiteten i ditt firmaregnskap må også vurderes:

 • Merverdiavgift, forholdsmessig fordeling
 • Avdeling, prosjekt
 • Lønninger
 • Import, eksport, valuta
 • Størrelsen på regnskapet, herunder antall transaksjoner

 

Store nytteverdier ved å føre regnskapet selv

Her er noe av nytten du kan oppnå ved å føre regnskapet selv:

 • Være ajour med regnskapet til en hver tid.
 • Tilpasse regnskapsføringen slik at den gir deg mest mulig nyttig informasjon
 • Slipper å levere bilagene ut av huset, du har de alltid i nærheten
 • Faktureringen og regnskapsføringen gjøres i samme system
 • Du er ikke avhengig av andre personer for å hente ut relevant informasjon fra regnskapet

 

Matrix regnskapssupport

Selv om du velger å føre regnskapet selv, så trenger du sikkert hjelp en gang i blant. Da er det greit å vite at Matrix tilbyr regnskapssupport, hvor vi avtaler et tidspunkt for gjennomgang av regnskap, opplæring i effektive regnskapsrutiner osv. Vi kan også utarbeide årsregnskap og selvangivelse etter nærmere avtale.

Konklusjon

Ditt utleiefirma, som altså er et aksjeselskap, er sannsynligvis svært enkelt å bokføre. Siden du har utleie til næring (verkstedet), så kan du velge å registrere deg i merverdiavgiftsregisteret for den delen som gjelder avgiftspliktige leietakere. Dette vil være momsmessig gunstig, ettersom du da kan få merverdiavgiftsfradrag for relevante kostnader. Men det gjør regnskapsføringen litt vanskeligere, og det er litt mer å holde styr på. Likevel, det er ikke vanskelig når du først får litt veiledning (som du kan få av oss). Og vi kan kontrollere regnskapet ditt før du sender inn momsoppgaven. Vi mener og tror at de aller fleste er i stand til å føre det løpende regnskapet selv, og når året er over kan man søke hjelp fra f.eks. Matrix regnskapssupport eller en autorisert regnskapsfører eller registrert revisor for å få utarbeidet årsoppgjøret.

 • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.