Brukermeny

Julebord kontering

0
0

Hei,

Vi vil organisere julebord for våre ansatte. Jeg har lest at man kan bruke konto 6870 for å bokføre regningen fra restaurantet. Er det riktig? Det er første gang vi organiserer julebord og vil ikke gjøre noen feil.

På forhånd takk for hjelp!

  • You must to post comments
0
0

Kostnader til rimelige velferdstiltak for ansatte er skattefrie for de ansatte. Enkeltstående tilstelninger som julebord, årsfest, jubileumsfest for runde år i bedriften mv. for alle eller en betydelig gruppe ansatte vil normalt være skattefrie velferdstiltak for de ansatte, forutsatt at tiltaket kan anses som rimelig. Med «rimelig» i denne sammenheng menes ikke nødvendigvis «billig», men i stedet at kostnaden står i står i forhold til hva som anses vanlig. Ekstravagante julebord som medfører ekstraordinært høye kostnader kan derimot være skattepliktig for de ansatte. Det samme kan gjelde begivenheter som strekker seg over flere dager, og hvis det avholdes flere personalfester i året.

Velferdstiltak skal først og fremst være et tiltak som tar sikte på å øke trivselen og motivasjonen til de ansatte. Det er likevel akseptert at skattefritaket også omfatter ledsager, innenfor rimelighetens grenser. Også styremedlemmer er omfattet. Derimot er ikke underleverandører, samarbeidspartnere og andre som ikke står i arbeidsforholdet til virksomheten omfattet av skattefritaket.

Hvis julebordet etter dette kan anses som skattefritt velferdstiltak, så kan du bokføre julebordet på konto 5990 annen personalkostnad, med MVA-kode 0.

Husk å påføre bilaget hvem som har deltatt på julebordet.

Var svaret OK? Skriv gjerne en kommentar.

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.