Brukermeny

Jeg mangler en inngående faktura i regnskapet - hva gjør jeg?

0
0

Jeg har et lån hos Santander der jeg betaler 5900 kr måneden. Jeg har mistet fakturaen for denne måneden og Santander har ikke faktura liggende på sin database mer enn i 10 dager påstår de, så jeg har ikke noe bilag til denne føringen i regnskapet, hvordan skal jeg da føre denne?

  • Isak Stridh asked 4 år ago
  • last edited 4 år ago
  • You must to post comments
0
0

Hovedregelen er at kostnaden i regnskapet skal dokumenteres inngående faktura. Når det gjelder kostnader hvor du trekker i fra merverdiavgift, så er det ingen unntak fra hovedregelen. Man må da ha fakturaen enten i original eller kopi, og det er ikke tilstrekkelig med for eksempel purring etc. Hvis det ikke er mva-fradrag for kostnaden, så er det et noe mildere dokumentasjonskrav, hvor du kan på andre måter dokumentere kostnaden.

I ditt tilfelle skriver du at det er et lån, og da er det ikke merverdiavgift involvert. Vi mener at dokumentasjonskravet for skattefradraget på rentene vil være tilstrekkelig ivaretatt gjennom årsoppgaven du mottar på slutten av året. Så i ditt tilfelle kan du likevel bokføre nedbetalingen av lånet, selv om du ikke har fakturaen for dette. Husk at renter og termingebyr skal føres på rentekostnadskonto (f.eks. konto 8150 andre rentekostnader), mens avdragsdelen skal føres på lånekontoen (f.eks. konto 2240 gjeld til kredittinstitusjoner).

NB: Hvis din avtale med Santander er LEASING og IKKE et lån, så beregnes det moms på fakturaen, og du trenger denne for å kostnadsføre beløpet med momsfradrag.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.