Brukermeny

Izettle

0
0

Vi bruker Izettle som betalingsterminal. De overfører samlet beløp fratrukket transasksjonsgebyr daglig eller ukentlig. Hvordan kan jeg bokføre kontantkvitteringene for å ha en kontroll med dette. Hvis jeg bruker knappen “Sett betalt med betalingsterminal” så blir dette overført direkte til bankkonto. Dette blir feil. Kan jeg få “knappen” til å bokføre på en egen konto ? Da kan jeg eventuelt postere overføring til bankkonto selv.

  • You must to post comments
0
0

Det er riktig som du sier, i dag blir innbetalingen bokført på standard bankkonto hvis du bruker knappen “Sett betalt med betalingsterminal” når du lager en kontantkvittering. Det er uheldig i ditt tilfelle, og det skal vi se nærmere på om vi finner en bedre løsning på, slik at man kan bestemme hvor de ulike betalingskorttypene skal registreres inn.

Inntil videre har du et par alternativer hvor du ikke skal bruke bankkortknappen. Enten bare skrive ut kontantkvitteringen eller å lage en egen vare for å spesifisere bankkorttransaksjonen.

Alt 1) Skriv kontantkvittering rett ut

Ved å skrive ut kontantkvitteringen uten å angi bankkort, så vil beløpet som er omsatt føres inn på konto 1900 kontanter. Det betyr at når du senere får innbetalinger fra IZettle, så skal det føres Debet bank / Kredit 1900. Gebyrene som Izettle tar, kan summeres månedlig og føres f.eks. Debet 7770 bank/kortgebyr, og kredit 1900.

Ulempen med å bruke konto 1900 kontanter er at du kanskje bruker denne også til andre type kontanttransaksjoner, og at du dermed ikke får separert ut det som gjelder Izettle. Denne løsningen kan derfor være litt vanskelig avstembar, men greit hvis man ikke har alt for mange transaksjoner.

Alt 2) Lage egne “betalingskortvarer”

Gå inn i vareregisteret og opprett egen vare for Izettle, for eksempel slik:

Legg merke til den spesielle momskoden “0% Ikke på avgiftsoppgaven”, og at posteringen knyttes til konto 1905, som vi i eksempelet har kalt “Til gode fra Izettle”. Når du har skrevet en kvittering, så lager du en ny varelinje og henter inn varen “Betalt med iZettle” og skriver inn betalt beløp i minus. Kvitteringen viser da kr 0 å betale, og bokføringen blir i etterkant Debet 1905 / kredit 3xxx (salgsinntekt). Når betaling mottas fra iZettle, bokføres dette Debet 1920 bank og kredit 1905 iZettle. Gebyrene til iZettle kan f.eks. bokføres månedlig debet 7770 Bank/kortgebyr, kredit 1905 iZettle. Ved månedsslutt kan du dermed avstemme utestående beløp mot iZettle sine rapporter.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.