Brukermeny

Inngående saldo

0
0

Hvordan legger jeg inn inngående saldo?

 • You must to post comments
0
0

Inngående saldo ved årets begynnelse legges inn under Vedlikehold | Inngående saldo. Kontoene som har reskontro er merket i gult. Trykk på dem, og du vil få opp listen over kunder og leverandører. Velg Ny for å opprette nye kunder og leverandører.

Kreditposter legges inn med minustegn. Summen av samtlige poster skal være null. Dersom summen ikke er null, så kan det skyldes at du har lagt inn feil tall, eller at saldobalansen som du tar utgangspunkt i ikke er riktig oppgjort.

Hvis du trenger hjelp til innleggelse av inngående saldo, så kan du kontakte Matrix.

Dersom du har brukt Matrix på fjoråret, så blir inngående saldo automatisk overført til det nye året.

Legg merke til at denne funksjonen bare kan brukes for å legge inn saldo ved årets begynnelse. Hvis du skal legge inn inngående saldo fra et annet regnskapssystem inne i et regnskapsår, så må det gjøres ved å bokføre åpningsbalansen som et ordinært bilag. Bruk momskode 0 på alle linjer, og ikke bokfør beløp på konto 2700 og 2710 (utgående og inngående moms), fordi hvis du gjør det vil tallene bli medtatt på neste momsoppgave. Disse saldoene kan du i stedet føre på konto 2740.

  • Guest
  • 5 år ago
  Skal ikke inngående saldo komme automatisk fra fjoråret? Her ligger det ingen tall.
 • support@matrix.no
  Jo, saldo fra året før skal komme inn automatisk. For å kunne gå inn på Vedlikehold | Inngående saldo, så må fjoråret være åravsluttet. Hvis du opplever at enkelte kontoer ikke er overført til det nye året, så kan det skyldes f.eks. at kontoer er slettet i det nye året. Opprett i så fall kontoene du vet mangler, og legg inn inngående saldoer på disse kontoene. Gå deretter til Vedlikehold | Kontroll av databasen og se om alt er OK. Ta gjerne kontakt med Matrix på support tlf 33044034 om du ikke får det til.
 • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.