Brukermeny

Innbetalt kundefordring i utenlandsk valuta

0
0

Jeg har skrevet faktura til en kunde i en utenlandsk valuta. Hvordan skal jeg bokføre innbetalingen?

  • You must to post comments
0
0

Etter fakturering anbefaler vi at du går inn i fakturaoversikten og trykker på knappen Bokfør. Når en faktura betales med nøyaktig kronebeløp, så kan man stå i fakturaoversikten i Matrix og klikke på knappen Betalt. Men i ditt tilfelle er ikke innbetalt beløp lik den bokførte saldoen på kunden. Du må derfor gå til knappen Bilag og føre innbetalingen manuelt:

  • Debet 1920 bank, beløpet som har gått inn på din bankkonto
  • Kredit 1500 kundefordringer, med det bokførte beløpet. (Trykk F6 i Rsk-kolonnen, så får du opp en oversikt over ubetalte fakturaer.)
  • Hvis banken krever et gebyr, så føres det debet 7770.
  • Hvis du sitter igjen med en gevinst, så føres gevinsten kredit konto 8060 agiogevinst.
  • Hvis du sitter igjen med et tap, så føres tapet debet konto 8160 agiotap.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.