Brukermeny

Import av gammel Matrix-klient til nytt program

0
0

Jeg har overtatt regnskapet for en forening fra en som hadde Matrix privat. Jeg har fått overført mange filer fra 2011 og frem til april i år. Går det an å importere disse filene inn i den Matrixen som jeg har ? Jeg kan ikke se at det går an å opprette tidligere år noen steder. Hvis dette ikke kan gjøres raskt og lettvint, få jeg heller starte opp i år. Det er ikke mange bilag i løpet av et regnskapsår.

  • You must to post comments
0
0

Du kan kopiere klientmappen med de gamle dataene, og legge den inn under Matrix Rs-mappen på din datamaskin. Deretter kan du opprette klienten i Matrix under Registre | Klienter. Vær ekstremt nøye med å gi klienten navn som er helt lik navnet på klientmappen. Dermed vil du kunne gå rett inn i regnskapet ved å velge klienten når du starter Matrix.

Hvis du har problemer med å få til dette, så kan du kontakte oss på support.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.