Brukermeny

I hvilken periode skal kreditnotaen bokføres?

0
0

Hvordan er det hvis man krediterer en faktura fra et annet regnskapsår.

Da må man vel føre den tilbakebetalingen som inntekt i det året den blir utbetalt?

Kan man på nytt år kreditere en faktura som er skrevet i fjor?

  • You must to post comments
0
0

Kreditnotaen skal bokføres i den perioden den er datert (altså kreditnotadatoen). Det betyr at du vil få merverdiavgiften refundert i den samme perioden som kreditnotaen skrives. Selv om fakturaen er bokført i desember året før, så skal kreditnotaen bokføres i januar i det nye året, hvis faktura og kreditnota er i hver sine måneder.

Men både skattemessig og regnskapsmessig sett skal inntekten på fjoråret reduseres, hvis forholdet skyldes en prisjustering. Dette må bokføres som en periodisering. Vi anbefaler at du bruker et eget bilag på fjoråret. Hvis kreditnotaen er på kr 10 000 pluss mva, så må du bokføre dette på fjoråret:

Konto Mva-kode Beløp
3090 Periodiserte driftsinntekter 0 10 000
2900 Forskudd fra kunder 0 -10000

 

På det nye året må du tilbakeføre periodiseringen:

 

Konto Mva-kode Beløp
3090 Periodiserte driftsinntekter 0 -10 000
2900 Forskudd fra kunder 0 10000

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.