Brukermeny

Hvordan trekke inngående kreditnota fra annen faktura?

0
0

Jeg har betalt en faktura som siden er kreditert, og har trukket dette beløpet fra en annen faktura. Hvordan skal jeg bokføre det for å få reskontro til å gå i null? Kreditnota er bokført.

  • You must to post comments
0
0

Bokfør hver av bilagene for seg i sin helhet:

  • Inngående faktura bokføres debet kostnad / kredit leverandørgjeld
  • Inngående kreditnota bokføres debet leverandørgjeld / kredit kostnad
  • Utbetalinger bokføres debet leverandørgjeld / kredit bank
  • Hvis du har mottatt tilbakebetaling fra leverandøren, så bokføres det i så fall debet bank / kredit leverandørgjeld.

Hvis du bokfører både hver av de inngående fakturaene, den inngående kreditnotaen og den betalingen som er foretatt, så vil du se at saldoen på leverandørgjelden er null og alt er oppgjort.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.