Brukermeny

Hvordan registrere innbetaling som er høyere enn fakturabeløp?

0
0

Hva gjør jeg når innbetalt beløp på faktura som er sendt ut (kontingent) er høyere enn enn kontingenten som er sendt ut?
Jeg har sendt ut kontingenter for en forening, og i flere tilfeller er det registrert at personen har betalt inn ca 60 kr mer enn beløpet som ble fakturert? Jeg aner ikke hvorfor dette skjer, må være noe med gebyrer i banken. Kan jeg gå inn på bilagssiden og endre disse fakturaene?

  • Line Østensen asked 4 år ago
  • last edited 4 år ago
  • You must to post comments
0
0

Det høres ut som at årsaken kan være utsendte purringer med et tilhørende purregebyr. I så fall skal det overskytende inntektsføres, for eksempel mot konto 8052 purregebyrer/renter kunder. Du kan dermed ikke bruke Betalt-knappen i fakturaoversikten. I stedet må innbetalingen føres manuelt under knappen Bilag. Bokføres f.eks. slik:

1920 Bankkonto 1064
1500 Kundefordringer -1000
8052 Purregebyr og renter kunder -64
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.