Brukermeny

Hvordan bokføres inngående faktura i utenlandsk valuta?

0
0

Hvordan bokføres inngående faktura i utenlandsk valuta?

  • You must to post comments
0
0

Du kan bokføre inngående fakturaer i samtlige valutaer. Valutaregisteret finner du under Registre | Valuta. Opprett valutaer etter behov, og gi de en forkortelse. Ved å trykke på knappen “Innst.” kan du huke av for å justere valutakursene automatisk daglig, dersom du har brukt de offisielle forkortelsene på valutaene.

Ved bokføring kan du legge inn valutabeløpet etterfulgt av forkortelsen for valutaen. Beløpet vil da bli omgjort til norske kroner.

Legg merke til at valutabeløpet ikke registreres i Matrix, det er kun omregningen til norske kroner som registreres. Dersom du ønsker å registrere valutabeløpet inn, så kan det f.eks. gjøres i venstre tekstfelt, som man aktiverer under Vedlikehold | Innstillinger | Regnskap, Vis kolonne med tekst for hver posteringslinje.

  • Eanmark
    Når jeg skriver valutakoden etter beløpet får jeg en feilmelding som sier: Ulovlig karakter i beløpet: DDK
  • support@matrix.no
    Sjekk under Registre | Valutaer at du har en valuta med denne forkortelsen. Hvis valutaen er danske kroner, så er vanlig forkortelse DKK. Prøv igjen etterpå.
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.