Brukermeny

Gaver med skattefradrag

0
0

Vi har fast givertjeneste og ønsker å få laget en oversikt vi enkelt kan bruke for innrapportering til skattemyndighetene. Samtidig vil vi ikke at det skal komme fram på regnskapsoversikter til andre enn regnskapsfører og daglig leder. Hva er beste måte å gjøre dette på?

  • You must to post comments
0
0

Gå først til Registre | Kontoer | Kontoplan. Evt. opprett konto for gaver, f.eks. konto 3190. Huk av for at kontoen skal ha reskontro, og “denne konto bruker for gaver til frivillige organisasjoner”. Av praktiske hensyn bør du skrive samme kundenummerserie til-fra som du har på konto 1500 kundefordringer. Hvis du ikke får opp valget for “denne kontoen brukes for gaver…”, så må du gå til Vedlikehold | Innstillinger | Generelt, skillearket Funksjonalitet og huke av for “Vis funksjoner for gaver til frivillige organisasjoner”.

Om ønskelig kan du opprette flere inntektskontoer, for eksempel en til hver formål hvis givertjenesten er lagt opp slik. Innbetalingene kan føres debet bank, kredit 3190.

Ved årets slutt kan du gå til Utskrifter | Gaver | XML-rapport til Altinn. Enten kan dere generere altinn-filen direkte ved å klikke på “Eksporter XML”, eller dere kan lage en Excel-fil ved å klikke på “Eksporter Excel”. Det siste alternativet er aktuelt hvis dere skal sende inn opplysningene til hovedkontoret, som deretter utarbeider årsoppgavene.

Når det gjelder innsyn i disse sensitive opplysningene, så er det slik at regnskapsfører og eventuell revisor må ha tilgang.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.