Brukermeny

Funksjonene til de ulike filene i Matrix

0
0

I klientmappen i Matrix finner man mange uforståelige filnavn. Hva gjør de forskjellige filene?

  • You must to post comments
0
0

Her er en liste over de fleste filene i klientmappen og funksjonene deres:

 

 

// Abo_%d.mrs // Reskontro abonnementer

// Art_sys.mrs // Lønnsarter

// Avd_%d.mrs // Avdelinger

// B_%06d.mrs // Bestillinger

// Bgs_%d.mrs // Bilagserier

// Bkg_sys.mrs // Booking

// Bkr_sys.mrs // Brukere

// Bkt_sys.mrs // Bankkontoer

// Blg_%d.mrs // Bilag

// Blg_bank.mrs // Bilag bank

// Bsr_%d.mrs // Bsr

// Bst_sys.mrs // Bestillingsoversikt

// Btx_%d.mrs // Bilagstekster

// Cfg_sys.mrs // Felles konfig

// Cpt_sys.mrs // Lisensfil

// F_%06d.mrs // Fakturaer

// Fak_sys.mrs // FakturaOversikt

// Flg_%d.mrs // Fakturalogg

// Fst_sys.mrs // Fakturastatistikk, kurven på forsiden

// Ftp_sys.mrs // FtpServere

// Gpt_sys.mrs // Gamle poster

// K_%s.mrs // Kalkyle

// Kcg_sys.mrs // KlientConfig

// Kcg_sik.mrs // KlientConfig, sikker kopi

// Kkl_%d.mrs // KontoKlasser

// Klk_sys.mrs // KalkyleOversikt

// Knt_sys.mrs // Klienter

// Kom_sys.mrs // Kommuner

// Kto_%d.mrs // Kontoer

// Kto_pbl.mrs // Blokkering

// Kto_pbo.mrs // Blokkering avslutt

// Lnd_sys.mrs // Land

// Lon_%d.mrs // Lønninger

// Mkd_%d.mrs // Momskoder

// Nin_%d.mrs // Note info

// Not_sys.mrs // Notisblokk

// Ntr_%d.mrs // Noter

// Ocr_%d.mrs // OCR

// Omi_%d.mrs // Omsetningsoppgaver

// Opp_sys.mrs // Arbeidsoppgaver

// Per_%d.mrs // Personale

// Pin_%d.mrs // Personale info

// Pml_sys.mrs // PosteringsMaler

// Prj_sys.mrs // Prosjekter

// Pst_sys.mrs // Poststeder

// Pto_sys.mrs // Porto

// R_%06d.mrs // RenteNota

// Rin_%d.mrs // Reskontro info

// Rsg_sys.mrs // ReskontroGrupper

// Rsk_*.mrs // Reskontroer

// Rtn_sys.mrs // RenteNotaOversikt

// Sak_sys.mrs // Saker for timereg

// Sgk_%d.mrs // Salg

// Sgp_%d.mrs // Salg periodisk

// Sgv_%d.mrs // Salg

// Slg_%d.mrs // Selgere

// Tcg_sys.mrs // OppsettTimerPages

// Tim_sys.mrs // Timer

// Tim_%d.mtr // Timer pr person

// Txt_sys.mrs // Faste tekster” },

// Ute_sys.mrs // Utleieenheter

// Val_sys.mrs // Valuta

// Vgr_sys.mrs // Varegrupper

// Vin_sys.mrs // Vare info

// Vre_sys.mrs // Varer

// wtp_sys.mrs // Tips

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.