Brukermeny

Ført kjøp av råvarer på konto 1400 i steden for 4000!

0
0

Jeg har bokført alle kjøp av råvarer på konto 1400 når disse skulle vært ført på konto 4000. Jeg har sendt inn MVA oppgave på disse kjøpene, så bilagene er låst. Er det noen måte å rette opp i dette på?
Jeg la ikke merke til dette før jeg skulle begynne med varetelling, for da skal dette føres inn på denne kontoen igjen?
Mvh en noob!

  • You must to post comments
0
0

Alle kan gjøre feil – og alle gjør noen feil!

Matrix har en funksjon for å kunne flytte kontonummer (Vedlikehold | Endring av kontonummer), men den kan du ikke bruke i ditt tilfelle, siden kontoen må flyttes fra balanse til resultat. Så da må vi gå for annen løsning.

Først av alt, sjekk om du har bokført momsfradrag (momskode 1) på konto 1400. Hvis så er tilfelle, kan du bokføre saldoen på konto 1400 over til konto 4000 slik:

Debet 4000 Mk 0
Kredit 1400 Mk 0

Og så må du huske å gjøre varelagertelling 31.12. og bokføre dette for eksempel slik:

Debet 1400 Mk 0
Kredit 4090 beholdningsendring Mk 0

Les mer om varetelling her.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.