Brukermeny

Føring av varer

0
0

Er litt usikker om jeg har ført varer vi kjøper inn for videresalg rett.

Har ført debet på post 1460.
Skal det kanskje føres på post 4300?

  • Pål Østgård asked 5 år ago
  • last edited 5 år ago
  • You must to post comments
0
0

Varekjøp bør bokføres på 4xxx-konto (f.eks. 4300). Ved årsskiftet skal du oppdatere konto 1460 varebeholdning, ved å føre varelagerendringen på konto 1460 med motkonto 4390 (beholdningsendring varer). Se gjerne veiledning for varetelling her: http://hjelp.matrix.no/varetelling/

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.