Brukermeny

Føring av varelager eller kostnadsføre?

0
0

Må man bokføre innkjøp av forbruksvarer innpå varelager dersom man ikke driver med salg av varer, men dersom man selger tjenester der det også forbrukes varer? F.eks. Malerfirma som kjøper malingspann, ruller, kraftvask, tape mm for å utføre en jobb for en kunde? Eller fører man innkjøpet da som driftskostnad?
Takk for hjelpen.

  • You must to post comments
0
0

Klassifisering av kostnader kan være litt vanskelig, så dette spørsmålet er flott å få belyst.

Varekostnader er de kostnadene som har direkte tilknytning til driftsinntektene. Så lenge det som selges inkluderer et forbruk av varer, så skal disse varene føres som varekostnader i regnskapet, altså på 4xxx-konto. Man skiller gjerne mellom driftsutstyr som kan brukes flere ganger, som for eksempel bits til drillen, ruller eller malingkost, og varekjøp som forbrukes – som for eksempel maling, kraftvask og tape. Driftsmateriell kan føres på 65xx-konto.

Hva som anses som varekostnader kontra andre driftskostnader må vurderes ut fra kostnadens nærhet/korrelasjon til salgsinntektene. Det har altså ingen betydning om disse varene spesifiseres på fakturaen. Hvis tingene brukes opp på oppdraget, så skal kostnadene anses som varekostnader i regnskapet. For et malerfirma vil normalt maling, kraftvask og teip anses som varekostnad, mens kjøp av ruller, malingkoster og hansker skal anses som annen driftskostnad. Men hvis utstyret faktureres ut til kunden, og dermed blir igjen hos kunden når oppdraget er utført, så er dette å anse som varekjøp i stedet.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.