Brukermeny

Føring av faktura

0
0

Hvordan fører jeg fakturaer som er utsendt før jeg anskaffet meg Matrix?

  • Jan-Erik Solheim Bjørnebo asked 4 år ago
  • last edited 4 år ago
  • You must to post comments
0
0

Du har to alternativer. Enten kan du bokføre fakturaene manuelt i Matrix, eller så kan du etterregistrere fakturaene i Matrix.

Manuell bokføring av utgående fakturaer

Du kan bokføre fakturaene helt manuelt ved å gå inn på knappen Bilag, og for hver faktura lage et bilag med fakturadato, debet 1500 kundefordringer og kredit inntektskonto og evt. momskode. Et eksempel her:

Når betalingen kommer, så må den også bokføres manuelt:

 

Etterregistrering av utgående fakturaer

Vi anbefaler stort sett å etterregistrere utgående fakturaer. Da drar man fordelen av at fakturaene blir liggende i fakturaoversikten, hvor man kan trykke på “Bokfør”-knappen for å enkelt bokføre, eller “Betalt”-knappen for å bokføre betalingen i regnskapet. Man kan også purre fakturaene fra fakturaoversikten.

Når man etterregistrerer fakturaer, så er det lett å gjøre en feil med f.eks. fakturadato eller beløp. Derfor anbefaler vi at du fjerner haken ved “Lås fakturaene straks de er skrevet ut”, under Vedlikehold | Innstillinger | Faktura, skillearket Valg. Når du er ferdig med etterregistreringen så bør du huske å aktivere dette valget igjen.

Neste fakturanummer i Matrix må du også endre før du begynner å etterregistrere fakturaene. Det gjøres under Vedlikehold | Innstillinger | Faktura, i feltet “Neste faktura”.

Når du har etterregistrert fakturaene, så er det bare å stå i fakturaoversikten og trykke “Bokfør”, og deretter kan du registrere innbetalingene ved å trykke “Betalt”.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.