Brukermeny

Forholdsmessig fradrag i merverdiavgift

0
0

Hvordan kan Matrix brukes for forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift? Dette er aktuelt når man bare har momsfradrag for en andel av kostnadene. Eksempler kan være firmavarebil, telefon og internett som også brukes privat, eller felleskostnader i et firma som har virksomhet både innenfor og utenfor mva-loven (f.eks. driver både med undervisning/helse/kultur og avgiftspliktige konsulenttjenester).

  • You must to post comments
0
0

Det er bare kostnader til bruk innenfor mva-loven som skal gi rett til momsfradrag. Hvis man benytter noen kostnader til formål utenfor den avgiftspliktige virksomheten, så har man ikke fradragsrett for den forholdsmessige andelen. Ofte lander man ned på en skjønnsmessig fordeling av bruken og dermed også fordelingsnøkkelen.

Du kan opprette egne momskoder for forholdsmessig inngående merverdiavgift. Gå til Registre | Momskoder, og velg Ny. Skriv inn et nummer mellom 50 og 99. I feltet “Grunnlag (%)” kan du skrive inn den andelen av momsbeløpet som gir rett til fradrag.

Vi anbefaler at du endrer momskoden på de kostnadskontoene hvor det er aktuelt.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.